Цацаров разпореди проверка на незаконните такси в „Слънчев бряг“

Слънчев бряг, море, басейн,

Снимка: Слънчев бряг

Прокуратурата започва мащабна проверка за законността на събираните такси в „Слънчев бряг“. Държавното обвинение протестира четири решения на Съвета на директорите и поиска от съда да обяви нищожността им. Ще бъдат проверени плащанията, събирани под формата на такси, суми по договори, суми за ползване, наеми и др. за целия летен сезон на 2016 г.

75 процента от капитала на „Слънчев бряг“ е държавна собственост. Въпреки това Съветът на директорите на дружеството е въвело изисквания за извършване на стопанска дейност. Прокуратурата атакува четири решения на Съвета на директорите. Първото е за промяна на статута на пътищата, собственост на „Слънчев бряг“ АД. Променени са и общите условия за ползване на инфраструктурата на комплекса и правилата за движение по неотворените за обществено ползване пътища, както и две решения за определяне на цените за предоставяне на права и услуги в комплекса.

На 1 март 2011 г. Съветът на директорите на “Слънчев бряг” АД е приел решение за промяна на статута на пътищата на „Слънчев бряг“ АД като от отворени за обществено ползване, ги е променил в частни пътища, неотворени за обществен достъп. Със същото решение е одобрен и проект за „Организация на движение и обособяване на паркоместа за „Синя зона“ в к.к. “Слънчев бряг – изток“, като са въведени правила за движение по нея. Дружеството изисква заплащането на такси за ползването на транспортните и пешеходните алеи в комплекса.

От събраните по време на проверката материали е установено, че тези пътища нямат статут на „частни пътища, неотворени за обществено ползване“, а представляват публична общинска собственост. Според Закона за пътищата те се управляват от кмета. Според прокуратурата Съветът на Директорите няма компетенции за промяна на статута на частните пътища на „Слънчев бряг“ АД.

Прокуратурата смята, че дружеството превишава правата си, като осъществява привидна, идентична с административната дейност, изразяваща се във властническо волеизявление, с което се създават задължения, респективно права за големи групи от хора.

С решение от 7 април 2014 г. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД е приел и действат Общи условия за ползването на инфраструктурата на к.к. “Слънчев бряг – изток”. Те съдържат Правила за движение по неотворените за обществено ползване пътища в к.к. “Слънчев бряг – изток”. Те са приети под формулировката «за сключването на сделки с трети лица за ползване на собствената на „Слънчев бряг“ АД инфраструктура, срещу заплащане на дължимата цена на услугата на предоставянето». В тях са предвидени контролни режими, правила, права и услуги, които не представляват търговски сделки по смисъла на търговския закон.

С Решение от 5 април 2016 г. и Решение от 15 юни 2016 г. на Съвета на директорите са актуализирани цените на предоставяните права и услуги за ползване на инфраструктура и цените за тях. Единственият оправомощен орган на територията на к.к.“Слънчев бряг“ да приема такива е община Несебър.

Община Несебър е регламентирала плащания под формата на такси, суми по договори, суми за ползване, наемни цени и др., чрез подзаконови нормативни актове-наредби, приети с решения на Общинския съвет. С атакуваните решения се дублират регламентираните от общината дължими такси, което е незаконно и недопустимо. Затова Окръжната прокуратура в Бургас е поискала и тези решения да бъдат обявени за нищожни, като издадени от некомпетентен орган.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *