Предлагат интегрирани туристически маршрути за старите столици на България

bg.wikipedia.org

Старите български столици Плиска, Велики Преслав, Велико Търново, Царевец, Трапезица, Момина крепост и Видин да бъдат интегрирани в туристически маршрути, се предлага с нов законопроект, внесен в деловодството на парламента. За новия продукт, рекламиращ културния туризъм в България, са отговорни Министерствата на културата, на туризма, на финансите и на регионалното развитие и благоустройството.

Предвижда се създаването на национална и областна стратегия, както и общински план за развитие на старите български столици. Местните власти трябва да включат в годишните си програми проекти и средствата за реализацията им. Законопроектът предвижда създаване на спец звено в общинската администрация, което да управлява историческото седалище.

С проекта се предлага недвижимите археологически културни ценности, които са публична държавна собственост, безвъзмездно да бъдат предоставени за управление на ведомства и общини за срок най-много от 10 години. Условието обаче е съответната община да представи план за опазване и управление на археологическия резерват.

Предлага се контролът да се осъществява едновременно от централната и местната власт.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *