Снимка Община Русе

Туристически обсерватории в Русе разказват за красотите по Дунав

Туристически обсерватории, ситуирани в Русе, ще разказват за туристическите обекти по Дунав. Русе се превръща в координационен център по проектите в туризма за всичките 14 държави от Дунавския регион. Там […]

1 2 3 4